Hero Kebersihan SWCorp

Sukarelawan Hero Kebersihan merupakan satu inisiatif di bawah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) untuk mengumpulkan sukarelawan-sukarelawan dalam pelaksanaan aktiviti berkaitan kebersihan persekitaran. Sukarelawan yang berdaftar berpeluang untuk menyertai program-program yang dianjurkan oleh SWCorp. Info lanjut boleh didapati di link: http://sukarelawan.swcorp.my/ Instagram: @swcop_my